BlueSpecialists Logo

Algemene voorwaarden

BlueSpecialists B.V. en haar medewerkers treft geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot juistheid en volledigheid van de op deze website van BlueSpecialists B.V. verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen

Alle informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig

BlueSpecialists B.V. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel BlueSpecialists B.V. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade

BlueSpecialists B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. BlueSpecialists B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door BlueSpecialists B.V. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Copyright

Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo’s en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van BlueSpecialists B.V.

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Hezelburcht van toepassing: Algemene voorwaarden Hezelburcht B.V.

BlueSpecialists Logo white

BlueSpecialists B.V. is onderdeel van de Hezelburcht Groep.

Adres

Berg en Dalseweg 122
6522 BW Nijmegen
Nederland

Contact

Tel: 088 495 20 00
Email: info@bluespecialists.com

Waarom BlueSpecialists?

nl_NLDutch